Aktualności


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Polskie Towarzystwo Technologów Żywności objęło patronatem obchody Jubileuszu 75-lecia powstania Katedry i Zakładu Bromatologii oraz Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, które odbędą się w dniach 16-18 września 2024 r. w Gdańsku.


W ramach trzydniowych obchodów Jubileuszu zorganizowane zostaną: 

XXX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, 

III Ogólnopolska Konferencja Naukową „Żywność i żywienie w pigułce”

V Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”.

 

Szczegóły w komunikacie.


Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2024 roku zmarł

prof. dr hab. Stefan Ziajka

Pierwszy Prezes Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności w latach 1994-1997.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Zarząd Główny, koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

 

psz 1


W dniu 29 listopada 2023 roku na platformie ZOOM odbyło się zebranie reaktywowanej Sekcji Technologii Mięsa PTTŻ. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do Sekcji oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTTŻ. W trakcie tego spotkania wybrano Zarząd w składzie:

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, prof. UPL, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Anna Marietta Salejda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sekretarz: dr inż. Anna Kononiuk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

W dniu 21 września br. podczas XV Sesji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Odznak PTTŻ Prof. dr hab. dr h.c. Danucie Kołożyn-Krajewskiej i Prof. dr hab. Grażynie Jaworskiej.
Oznaki te przyznano w dowód uznania wkładu jaki wniosły Panie Profesor w rozwój PTTŻ na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTŻ z dnia 8 grudnia 2021.

Jaworska 0271Koozyn 0261Odznaczone 0278

W konkursie PTTŻ na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności obronioną w 2022 r., Kapituła przyznała nagrodę pracy dr inż. Igora Turkiewicza pt. „Potencjalne wykorzystanie owoców pigwowca (Chaenomeles ssp.) w otrzymaniu innowacyjnych produktów o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Wojdyło.

Nagrodę wręczono w Krakowie w dniu 22 września podczas XV Sesji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku.

 

DSC02172


W konkursie na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ” w 2022 roku w kategorii prac przeglądowych zwyciężyła:

JOANNA SADOWSKA, KAROL WŁODARCZYK Wybrane aspekty technologiczne i zdrowotne stosowania oleju palmowego w produkcji żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 1(130), 5-22.

 

A w kategorii oryginalnych prac twórczych:

HANNA KOWALSKA, EWELINA MASIARZ, ANNA IGNACZAK, MATEUSZ BARANOWSKI, JOLANTA KOWALSKA Ocena eksploatacyjna linii technologicznej do przemysłowej produkcji suszu z wiśni metodą osmotyczno-konwekcyjną, w porównaniu ze skalą laboratoryjną.Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 3(132), 56-70.

 

Przypominamy, że zgodnie z punktacją Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszoną w dniu 17.07.2023 za publikację naukową w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ.Nauka.Technologia.Jakość przyznawanych jest 200 punktów.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Upfield Polska Sp. z o.o. została nowym członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. 

 

Upfield MasterLogo FreshGreen RGB

Upfield jest światowym liderem w produkcji żywności pochodzenia roślinnego, z tradycjami sięgającymi 1871 roku. W Polsce firma Upfield znana jest z kultowych marek jak m.in. „Delma” „Flora”, „ProAktiv” „Rama”, czy "Kasia", a także z całej gamy roślinnych alternatyw dla serów "Violife".

"Upfield dąży do lepszej przyszłości opartej na roślinach, wprowadzając pozytywne zmiany w zdrowiu ludzi i ich codziennym życiu oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że żywność oparta na roślinach jest lepsza dla zdrowia, dla planety i dobrostanu zwierząt. W tym kierunku prowadzimy liczne projekty edukacyjne, używając naukowych argumentów i danych do zwalczania mitów dot. żywności i żywienia."


W dniach 11-12 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się cykliczna sesja naukowa organizowana przez Sekcję Młodej Kadry Naukowej PTTŻ pod hasłem: XVII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ "Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość" oraz Xth International Session of Young Scientific Staff "Food Science Development. Sustainable Future".

Sesja ta stale jest płaszczyzną do poszerzania horyzontów i nawiązywania nowych, ciekawych znajomości na wczesnych etapach pracy naukowej w gronie Uczestników. W murach SGGW gościło 127 młodych naukowców z kraju i zagranicy, którzy podzielili się wynikami swoich badań w postaci 46 referatów polskich, 12 referatów angielskich, 29 e-posterów angielskich, a najlepszym Komitet Naukowy przyznał interesujące nagrody.

Mamy nadzieję, że kolejna Sesja w Gdańsku będzie cieszyć się niesłabnącą popularnością i już dziś serdecznie na nią zapraszamy!

 

logo konferencja2023 vblack3


Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 2023 roku zmarł

prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności w latach 2001-2012, Przewodniczący Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ w latach 1999-2001 i 2003-2013, Członek komitetu redakcyjnego czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, wybitny ekspert w zakresie technologii tłuszczów, nasz nauczyciel i przyjaciel.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Zarząd Główny, koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

 

prof Krygier