Sekcja Technologii Węglowodanów

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Antoni Golachowski

Wiceprzewodniczący

prof. dr. Marian Remiszewski

prof. dr hab. Lesław Juszczak

 

Członkowie           

prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz

dr hab. Janusz Kapuśniak prof. nadzw.

dr inż. Hanna Boruczkowska

dr inż. Ewa Tomaszewska-Ciosk

dr inż. Ewa Zdybel

mgr inż. Andrzej Meliński