Archiwum - Konferencje 2021

 

 
 

International Conference on Dietary Supplements challenges and chances

18-19 listopada 2021

Organizator: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Wrocławski

Szczegóły: https://dietarysupplements.ue.wroc.pl/

 
 

8th International Conference

"Human - Nutrition - Environment

13-14 października 2021

Organizator: 

University of Rzeszow, College of Natural Sciences,
Institute of Food Technology, Department of Bioenergetics, Food Analysis and Microbiology

Szczegóły: https://sway.office.com/5JGzyEd86uKpozod

 
 

V Sympozjum Naukowe

„Drobnoustroje i ich metabolity - mikroświat wielkich możliwości”

15-16 czerwca 2021

Organizator: 

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekcja Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności
Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

Szczegóły: https://sway.office.com/5JGzyEd86uKpozod

 
 

XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

„Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Gdańsk, 1-2 lipca 2021

Organizator: 

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Gdański

Komunikat: pobierz

XIV Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku"

"Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta"

Kraków, 16-17 września 2021 r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 
Oddział Małopolski

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Szczegóły: strona internetowa 
Komunikat: pobierz


 

XI Sympozjum Naukowe

"Probiotyki i prebiotyki w żywności"

23 kwietnia 2021 r.
Platforma zoom

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 
Zarząd Główny

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
"Zarząd Główny

Komunikat: pobierz 

 

 

V Sympozjum Naukowe z cyklu

„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”

22 kwietnia 2021 r., godz. 10-16

Platforma zoom

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności
Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Komunikat: pobierz
Karta zgłoszeniowa: pobierz