W konkursie na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ” w 2022 roku w kategorii prac przeglądowych zwyciężyła:

JOANNA SADOWSKA, KAROL WŁODARCZYK Wybrane aspekty technologiczne i zdrowotne stosowania oleju palmowego w produkcji żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 1(130), 5-22.

 

A w kategorii oryginalnych prac twórczych:

HANNA KOWALSKA, EWELINA MASIARZ, ANNA IGNACZAK, MATEUSZ BARANOWSKI, JOLANTA KOWALSKA Ocena eksploatacyjna linii technologicznej do przemysłowej produkcji suszu z wiśni metodą osmotyczno-konwekcyjną, w porównaniu ze skalą laboratoryjną.Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 3(132), 56-70.

 

Przypominamy, że zgodnie z punktacją Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszoną w dniu 17.07.2023 za publikację naukową w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ.Nauka.Technologia.Jakość przyznawanych jest 200 punktów.