1 stycznia 2001r. rozpoczęła się realizacja tematu Quality of Life and Management of Living Resources (Jakość życia i zarządzanie istniejącymi zasobami) w ramach FLAIR-FLOW EUROPE IV (FFE IV).
  W czwartej edycji kontraktorem, a jednocześnie reprezentantem Polski zostało Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.
  W projekcie kontraktorzy reprezentowani są przez tzw. National Network Leaders (NNL) - Liderów Sieci Krajowej.
Polskim NNL z ramienia PTTŻ została pani prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Pomocnikiem - mgr inż. Katarzyna Kajak.

31.12.2003 r. projekt zosał zakończony.