Informacja o projekcie Unii Europejskiej
 
Accompanying Measure: Flair Flow 4  skierowany do krajów kandydujących (FFE to CEC)
Otwarcie Unii Europejskiej na kraje kandydujące z Centralnej i Wschodniej Europy wskazuje potrzebę przyspieszenia rozpowszechniania informacji o badaniach, rozwoju technologicznym i przedstawianiu działalności w przeszłości w ramach programów ramowych.
Flair Flow Europe 4 jest projektem informacyjnym i rozpowszechniającym działalność w dziedzinie żywności i nauk żywieniowych. Większość krajów kandydujących do UE jest włączona do projektu. Celem tej edycji Accompanying Measure jest zlikwidowanie wszelkich możliwych luk w informowaniu, przez organizowanie warsztatów na wskazane tematy, wybrane przez kraje z Europy Centralnej i Wschodniej.
 Społeczność powinna być informowana o korzyściach niedawno zakończonych i trwających europejskich projektów naukowych. Może to wspomagać lepsze zrozumienie wysiłków naukowych w tej dziedzinie i zainteresowanie tym ludzi.
Grupami celowymi są przede wszystkim: grupa konsumentów (CG), małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) i profesjonaliści z dziedziny żywienia człoweka   (HP), będąc z jednej strony środowiskami opiniotwórczymi (HP i CG) a z drugiej strony wykorzystujące wyniki pracy naukowej (SME).
Jednym z najważniejszych rezultatów FFE będzie zademonstrowanie społeczeństwu bezpiecznych podstaw zdrowego i zadowalającego życia.
 
Warsztaty nt. "Probiotyki"   Kraków 20 czerwca 2002 r.
 
Warsztaty nt. "Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne"   Kraków 18 listopada 2002 r.