Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów

 

Przewodniczący

Dr hab. Magdalena Rudzińska 

Z-ca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Agnieszka Kita

Sekretarz

Dr Katarzyna Ratusz

Skarbnik

Dr Dorota Klensporf-Pawlik

Strona internetowa: http://scitt.up.poznan.pl/dok/scittkon.html